Produkty

W sieci naszych zakładów produkcyjnych oferujemy zwykłe betony towarowe klas C8/10 do C100/115 przeznaczone do zastosowania w budownictwie:

 • infrastruktury komunikacyjnej - drogi, mosty, nawierzchnie lotniskowe,
 • hydrotechnicznym - oczyszczalnie ścieków, falochrony, nabrzeża,
 • obiektów inżynieryjnych - pale, masywne fundamenty, ściany szczelinowe,
 • mieszkaniowym - domy jednorodzinne, inwestycje deweloperskie,
 • przemysłowym posadzki hali produkcyjnych, magazynów, parkingów,
 • wg indywidualnych specyfikacji:
  • betony ze włóknami stalowymi i polimerowymi,
  • betony lekkie,
  • betony samozagęszczalne,
  • betony o walorach architektonicznych,
  • mieszanki wypełniające, stabilizujące, podkładowe …
 • oraz zaprawy murarskie.

Produkcja odbywa się w nowoczesnych w pełni komputerowo sterowanych, wytwórniach, gwarantujących równość i powtarzalność kolejnych dostaw mieszanki betonowej. Dzięki wyposażeniu węzłów w urządzenia pozwalające na podgrzewanie wody zarobowej i kruszywa mamy możliwość produkcji nawet w temperaturze do – 15 st. C.

Posiadamy 6 wytwórni zlokalizowanych w aglomeracji Warszawskiej oraz w ponad 40 punktach na terenie Polski. W ciągu 2 tygodni jesteśmy w stanie zainstalować wytwórnię mobilną w dowolnym miejscu na terenie budowy, wskazanym przez Klienta.

Wszystkie surowce stosowane w naszych wytwórniach posiadają udokumentowane parametry wynikające z systemów kontroli obowiązujących naszych dostawców , dodatkowo potwierdzone badaniami zakładowych laboratoriów Bosta Beton.

Drogą do sukcesu w naszej działalności jest satysfakcja i zadowolenie Klientów, osiągane poprzez utrzymanie standardu obsługi, profesjonalizm, konkurencyjność oraz dbałość o jakość i środowisko przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa pracy.

W roku 2002 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji przyznało nam certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z normą PE-EN ISO 9001: 2001. Certyfikat jest utrzymywany i doskonalony.

W 2013 zakres certyfikatu został rozszerzony z przekształceniem w certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem zgodnie z normami: PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005.

W 2013 roku podjęliśmy współpracę z Instytutem Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu w zakresie certyfikacji zakładowej kontroli wyrobów budowlanych i betonu towarowego.

Również regularnie przyznawany jest naszym wytwórniom Certyfikat Znaku Jakości DOBRY BETON przez Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce.

Działamyw CAŁEJ POLSCE

doświadczenie i profesjonalizmBosta-Beton Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Produkcji Mas Betonowych
02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 30

Kontakt

zapytaj nas

Biuro:
tel.: 022 50 80 901, 022 50 80 902, fax: 022 50 80 909
Sprzedaż:
tel.: 022 50 80 990, 022 50 80 991, 022 50 80 995
fax: 022 50 80 999